Jumlah Pekerja Untuk Vaksinasi Awal

Salam semua Pengusaha Stesen Minyak di Malaysia.

Melalui satu surat rasmi yang di tandatangani oleh semua presiden persatuan-persatuan jenama utama di Malaysia, PDAM telah memohon pihak KKM untuk memberikan kebenaran semua pekerja di stesen-stesen minyak seluruh Malaysia di beri vaksinasi lebih awal.

Pihak KKM telah menghubungi PDAM, dan meminta data berikut:

  1. Jumlah Tenaga Kerja Tempatan di stesen yang inginkan vaksinasi

  2. Jumlah Tenaga Kerja Asing di stesen yang inginkan vaksinasi

  3. Lokasi Stesen (Daerah dan Negeri)

Permohonan PDAM akan di bincangkan di pihak jawatankuasa, tetapi pihak KKM memerlukan data ini secepat mungkin. Butiran setiap pekerja hanya di perlukan sekiranya permohonan PDAM di luluskan.

Minta semua pengusaha stesen mengisi borang di bawah.

Nota Penting: Tarikh tutup adalah pada pukul 11 PM, Ahad 14hb Mac 2021.